XỬNG HẤP CƠM TẤM

Hấp chín & Giữ nóng

nồi điện nấu phở

Tủ hấp 6 khay/ 30 Kg gạo
Tủ hấp 10 khay/ 50 Kg gạo
Tủ hấp 20 khay/ 100 Kg gạo
Contact Us